طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدیsort descending
161 تولید چشمه های براکی تراپی ید-125 مورد استفاده در درمان تومورهای مغزی و ملانومای چشمی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران علوم پایه طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 30- شیبانی.pdf
162 سامانه اندازه گیری نویز فاز نوسان ساز مایکروویو به روش خط تأخیر با حذف تغییر دهنده فاز جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر ابتکار سوم PDF icon 10-j- 49.pdf
163 میکرو کامپیوتر جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - دوم Image icon 12-j-59.jpg
164 دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک کاربردی سوم Image icon 99.10.278.jpg
165 طراحی و تولید سیستم اشکارساز رادار جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه  ابتکار دوم PDF icon 11-34.pdf
166 طراحی و ساخت فرستنده – گیرنده سینتی سایزری در باند رادیوئی HF جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی تحقیق دوم PDF icon 5- قلمبر دزفولی.pdf
167 آوادون (کنکاشی در ادبیات و فرهنگ شهرستان رابر) جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم Image icon 16-j-77.jpg
168 توسعه فناوری مواد هوشمند برای شناسایی جیوه از پسماندهای صنعتی جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی استراليا فناوری‌های شیمیایی ابتکار سوم PDF icon 29- سورش بهارگاوا.pdf
169 تصویر‌سازی افسانه‌های کرمانی جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران هنر پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 8-j-82.jpg
170 دستگاه پردازنده بافتی با تکنولوژی بازوی آزاد جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران فنی و مهندسی آزاد - کارشناسی سوم Image icon 6-j-46.jpg
171 بررسی زوال و خشکیدگی پسته در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی دوم Image icon 11.jpg
172 اندازه گیری با استفاده از پدیده Speckle جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های خارجی هند علوم پایه برگزیده دوم PDF icon 13- سیروهی.pdf
173 طراحی و ساخت سیستم ارسال تلفنی سیگنال‌های قلبی (الکتروکاردیوگرام) جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر دانشجویی - کارشناسی ارشد سوم Image icon 2-j-24.jpg
174 دستگاه تولید مکانیزه فیبر مدار چاپی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - سوم PDF icon 14-j- 65.pdf
175 بررسی و تحقیق درطراحی و ساخت دی اریتور جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران مکانیک تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 14-16.pdf
176 بررسی امکان نوآرائی نوری گروه آلکیل در 4 – آلکیل فنیل تیوپیران ها جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران علوم پایه  تحقیقات بنیادی سوم Image icon 9- هوشنگ پیرالهی.jpg
177 مجموعه طرحهای ابتکاری خودرو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-59-a.jpg
178 تلفن ناشنوایان با تصویر زبان اشاره جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر ابتکار سوم PDF icon 9-j- 42.pdf
179 نرم‌افزار عروض‌یاب جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم Image icon 11-j-62.jpg
180 تولید صنعتی تری متیل فسفات جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 26.jpg

Pages