طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدیsort descending
161 میت بوکس برنامه پذیر جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران مکاترونیک - دوم PDF icon 18-j- 47.pdf
162 افزایش بیوسنتز گلیکوزیدهای قلبی دیژیتوکسین در گل انگشتانه Digitalispurourea بر روی دهلیز ایزوله شده موش‌های صحرایی جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 10-j- 35.pdf
163 فرستنده یک مگاوات موج متوسط رادیویی تمام ترانزیستوری جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار دوم PDF icon 15-18.pdf
164 اولین نرم افزار مدل سازی مولکولی برای جاوامول جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-60-b.jpg
165 سیستم پدافند شیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه  ابتکار دوم PDF icon 9- سیستم پدافند شیمیایی.pdf
166 دستگاه ساخت نانو لوله های کربنی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران نانوتکنولوژی - دوم PDF icon 14-j- 84.pdf
167 تاثیر آسیب ملکول DNA اسپرم در القای تغییرات کروموزومی در فرآیندهای لقاح و رویانزائی جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 24- 56.pdf
168 نرم افزار آموزشی زبان ترکمنی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش پژوهان ایران علوم انسانی آزاد - دیپلم سوم Image icon 5-j-41.jpg
169  سامانه نیمه خودکار رانندگی جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 9-j- 79.pdf
170 نقش فانکشنال ماتریکس در رشد و نمو فک پائینی جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق سوم PDF icon 3- محسن شیرازی.pdf
171 دستیابی به فناوری تولید کود بیولوژیک (دانش فنی مایه تلقیح تیوباسیلوس) جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 28- 45.pdf
172 طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت‌دار به منظور استفاده در کاتالیست‌ها، سنسورها و محیط زیست جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی چین مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های کاربردی - PDF icon 32- 20.pdf
173 طراحی یک سوئیچ تمام نوری برای انتقال داده‌های چندرسانه‌ای در شبکه فیبر نوری obs مبتنی بر GMPLS جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 14-j- 28.pdf
174 طراحی و ساخت جبران کننده استاتیک توان راکتیوkV/±1MVar) 6/6) جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 19-25.pdf
175 آیینه سه گانه جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم Image icon 6-j-94.jpg
176 دست نویس خوان رایانه ای حروف جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی دوم PDF icon 11-56.pdf
177 ساخت مواد سوپرا مولکولی برای ذخیره اطلاعات جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی هند فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 79.pdf
178 دستگاه اندازه‌گیری طول منحنی جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - دوم PDF icon 17-j- 43.pdf
179 گروه‌هایی که توسط تعداد متناهی زیر گروه پوشیده می‌شوند جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 9-j- 26.pdf
180 طراحی نقشه های اجرایی به روش سه بعدی و طراحی و محاسبات کانال کشی نقشه کشی آن جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران مکانیک تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 14-22.pdf

Pages