اندازه‌گیری آزمایشگاهی و ارتعاشات چرخ برون جاده‌ای (آفرود) با استفاده از سیستم‌های ابتکاری داده‌برداری

Laboratory off-road vehicle dynamics and vibration measurement using data acquisition system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

تقوی‌فر

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Taghavifar
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

تقوی‌فر

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Taghavifar
Gender: 
M