طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابتsort descending کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 دستگاه بذرکار نوار کشاورزی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم PDF icon 19- 37.pdf
162 اعتباریابی، روا سازی و هنجاریابی آزمون هوش سه گانه استربندگ جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران  علوم اجتماعی - سوم PDF icon 9-j- 86.pdf
163 کمپرس‌های نگهدارنده گرما و سرما برای دماتراپی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش آموزی ایران شیمی - سوم PDF icon 15-j- 78.pdf
164 بررسی تاثیر گفتگوی تمدن‌ها در آینده جهان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-48-B.jpg
165 هرم و خواص آن جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - سوم Image icon 12-j-72.jpg
166 ماژیک فسفرس برای نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 18-j- 43.pdf
167 دستگاه ابزار زنی سنگ و سرامیک ساختمان جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران مکانیک - اول PDF icon 9-j- 55.pdf
168 کاربرد پرلیت به عنوان عایق صوتی و حرارتی و تهیه قطعات جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران شیمی - دوم Image icon 6-j-76-b.jpg
169 بررسی تغییرات خلق و خوی موش در انزوا و جامعه جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی - سوم PDF icon 14-j- 97.pdf
170 در آورنده چرخ خودرو از چاله جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 14-j- 71.pdf
171 استخراج و تخلیص کلاژن (پوست مصنوعی) جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-41.jpg
172 طراحی و ساخت دستگاه حفاری افقی با قابلیت زه‌کشی و پخش آب جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم Image icon 11-j-76.jpg
173 تعیین ضریب شکست مایعات نامعلوم جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران فیزیک - سوم Image icon 7-j-79.jpg
174 استفاده از اسانس طبیعی برای ضد عفونی تخم بلدرچین جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم PDF icon 17-j- 39.pdf
175 پمپ سرنگ جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-70.jpg
176 EEG فیلتر نشده جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اعصاب شناختی علوم اعصاب شناختی سوم
177 کوچه جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 13-j- 100.pdf
178 بازسازی تعدادی از تصانیف قدیمی دوره قاجار جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 19- 65.pdf
179 روبات دولینکی هدایت مستقیم و غیر مستقیم جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - سوم PDF icon 10-j- 91.pdf
180 ناجی موتور آب کشی مزارع جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم Image icon 7-j-47.jpg

Pages