طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی
121 گلخانه ایرانی فراز جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی نوآوری دوم PDF icon 30- سیدی.pdf
122 تجاری سازی سامانه سرعت سنج خودرویی بر اساس پردازش تصویر جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران تجاری سازی برگزیده موفق در تولید ملی اول PDF icon 30- توحیدی.pdf
123 تولید چشمه های براکی تراپی ید-125 مورد استفاده در درمان تومورهای مغزی و ملانومای چشمی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران علوم پایه طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 30- شیبانی.pdf
124 بهینه سازی سراسری لیپ شیتز و محاسبات بی نهایت جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی ایتالیا علوم پایه پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 30- سرگیف.pdf
125 مرگ سلول‌ها در پاتوبیولوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی اسپانیا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- کرومر.pdf
126 شبیه سازی مغز برای شرایط عصبی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- لوزانو.pdf
127 طیـف سـنجی رامان به عنـوان یک ابـزار همـه کاره برای مطالعـه خواص گرافن و مواد مرتبط جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی انگلستان فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 30- فراری.pdf
128 طراحی و بومی سازی آزماینده و شبیه ساز سامانه پدافندی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 30- قاضی مغربی.pdf
129 تولید نهاده زیستی میکوریزی مناسب برای استفاده در بخش تولیدات گیاهی کشور جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 30- رجالی.pdf
130 توسعه دانش ساخت حسگرها، ایمونو حسگرها و آپتا حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 29- مظلوم اردکانی.pdf
131 مطالعه منابع زیستی میکروارگانیسم‌های هالوفیل ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 29- آموزگار - محمدعلی.pdf
132 ساخت سازه‌های ساختمانی به کمک ربات روی کره زمین و سایر کرات جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 ایرانیان مقیم خارج آمریکا مکانیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 29- خوشنویس - بهرخ.pdf
133 نانو و میکرو هیدروژل های ساخته شده برای مهندسی بازسازی کننده جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 ایرانیان مقیم خارج آمریکا فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 29- خادم حسینی.pdf
134 تبدیل ضایعات کشاورزی و مواد زاید به سوخت‌های زیستی و مواد با ارزش افزوده جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 ایرانیان مقیم خارج سوئد کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 29- طاهر زاده.pdf
135 تولید واکسن زنده دوگانه نیوکاسل (La Sota) و برونشیت عفونی (H-120) جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران زیست فناوری ، محیط زیست و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 29- مسعودی - شهین.pdf
136 زمین شناسی پرکامبرین و ابرقاره جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی هنگ کنگ علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 29- گوچان ژائو.pdf
137 روش‌های نوین برای تهیه ترکیبات صناعی و طبیعی جدید با فعالیت زیستی جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 29- صالحی - پیمان.pdf
138 پژوهش، طراحی و توسعه دانش و فناوری تولید توربین ملی IGT25 جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 29- مهتدی- سعید.pdf
139 ارایه یک راه حل محاسباتی- کاربردی جدید برای بهینه سازی عملکرد احتراق با سوخت گاز در نیروگاه بخار جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 29- شاه نظری.pdf
140 کسب دانش فنی، طراحی و ساخت شبیه ساز سقوط آزاد (تونل باد عمودی) جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 29- اردکانی- محمد علی.pdf

Pages