برگزیدگان

نمایش 3001 تا 3008 از 3008
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort ascending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
3001 4228 زینب افتخاری طرقی زن 2121 طراحی و ساخت قطعه قابل حمل برای تشخیص و هشدار پایان انواع ژل الکتروفورز جشنواره جوان خوارزمی 20 ایران
3002 5175 معین اشکانی رضابیگلو مرد 5187 ساخت الکترود ترکیبی pH از نوع غشا سرامیکی جشنواره جوان خوارزمی 23 ایران
3003 5031 ناصر احسانی قمیشلویی مرد 5034 طراحی زیرساخت¬ها و تولید قطعات سرامیکی کاربید سیلیسیم جشنواره بین المللی خوارزمی 33 ایران
3004 3147 جورج آنچیتا مرد 1415 ارتقاء نفت سنگین جشنواره بین المللی خوارزمی 29 مکزيک
3005 5157 Prof. Mohammad Nazeeruddin مرد 5158 سلول های خورشیدی پروسکایت جشنواره بین المللی خوارزمی 34 سوئیس
3006 5155 Prof. Lei Jiang مرد 5156 کشف و ایجاد سیستم های با قابلیت فوق ترشوندگی، از درک بنیادی تا کاربردهای نوآورانه جشنواره بین المللی خوارزمی 34 چین
3007 5029 محمد صادق حیدرزاده مرد 5030 طراحی و ساخت دستگاه فلوفرمینگ جشنواره بین المللی خوارزمی 33 ایران
3008 4951 محمدیاسین جعفری ندوشن مرد 4981 دستگاه قلم‌تراش جشنواره جوان خوارزمی 21 ايران

Pages