طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 آینه سبقت جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-58-a.jpg
2 پارکومتر جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-46-B.jpg
3 دستگاه گلچین زعفران جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-37.jpg
4 موتور خطی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-66.jpg
5 کفش نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-58-b.jpg
6 دستگاه خش گیر سی دی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-47.jpg
7 نرم افزار شبیه سازی میدان الکتریکی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-38.jpg
8 مجموعه اشعار (من هنوز غزل فروشم ) و (مرثیه ای برای دلم ) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-67.jpg
9 مجموعه طرحهای ابتکاری خودرو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-59-a.jpg
10 بررسی اثر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و نوسانات الکترومغناطیس بر رشد باکتری E.coli جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-48-A.jpg
11 نور سنجی ستارگان جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-39.jpg
12 اتوماسیون اداری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-68.jpg
13 قبله و جهت نما (جهت استفاده نابینایان) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-59-b.jpg
14 بررسی تاثیر گفتگوی تمدن‌ها در آینده جهان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-48-B.jpg
15 طرح بینا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-40.jpg
16 کنترل ماشین از طریق موبایل جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-69.jpg
17 پیاده سازی چند پردازشی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-60-a.jpg
18 مدیریت خط تلفن جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-48-a.jpg
19 استخراج و تخلیص کلاژن (پوست مصنوعی) جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-41.jpg
20 پمپ سرنگ جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-70.jpg

Pages