طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 نرم‌افزار حل مسائل و اثبات قضایای هندسی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-a.jpg
2 لوله جمع شونده جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-38-B.jpg
3 ده لت انتزاعی ( کلونی ) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-50.jpg
4 مثلث تقاضلی و مثلث خیام پاسکال جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-b.jpg
5 دستگاه جمع آوری اطلاعات و کنترل و نرم‌افزار آریا جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-A.jpg
6 کاوش گر چند منظوره جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-51.jpg
7 شیر قطع کننده خودکار آب جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-55.jpg
8 دستگاه شوینده سطوح افقی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-B.jpg
9 موتورهای خطی تک فاز جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-52.jpg
10 ترجمه شعر جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-40-A.jpg
11 آزمایشگاه مجازی اینترنتی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-53.jpg
12 بررسی و کشف اثرات عروس سنگ مهریزی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-b.jpg
13 نرم‌افزار انجام سریع کارها جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-40-B.jpg
14 سیستم ردیاب صدا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-25.jpg
15 گلدان خودکفا جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-54.jpg
16 اسکنر سه بعدی (3-D Scaner) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-a.jpg
17 کتابخانه الکترونیکی تحت شبکه جهانی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-41-A.jpg
18 ماکت چرخبال جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-26.jpg
19 نوارکن شیشه ای جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-55.jpg
20 کاست مبدل واکمن به رادیو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-b.jpg

Pages