طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2146
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 دستگاه غلظت سنج به روش فتومتری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-60.jpg
2 شعری که زندگی است جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-55-a.jpg
3 اصلاح آنزیومتروپی در عینک جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-43-B.jpg
4 دستگاه سامان فاروئر (MFS) جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-31.jpg
5 سنسورهای الکتریکی مادون قرمز برای تابلوهای برق جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-61.jpg
6 تولید بیوپلاستیک جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-55-b.jpg
7 قالبی جدید در نویسندگی با نام داستان ادبی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-44-A.jpg
8 دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-32.jpg
9 افق اعلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-62.jpg
10 مجموعه شعر انتظار جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-56-a.jpg
11 حدس‌هایی نو در مثلث خیام - پاسکال جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-44-B.jpg
12 رمز نگار نوید جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-33.jpg
13 معماری پیوستار و اعداد سهیلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-63.jpg
14 مبارزه میکروبی با آفت پسیل پسته بوسیله قارچ جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-56-b.jpg
15 نقشه خوان قالی کامپیوتری جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-45-A.jpg
16 ردیاب جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-34.jpg
17 اثر مایه پنیر بر ترمیم زخم جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-64.jpg
18 بررسی ساختاری معماری (گرافیکی) حروف منفصل فارسی و یافتن قواعد طراحی حروف جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش پژوهان ایران - پژوهش‌های کاربردی اول Image icon 11-j-24.jpg
19 بارسنج الکترو استاتیکی ( طرحی برای اندازه گیری بار) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-57-a.jpg
20 جداسازی و شناسایی مواد موجود در گیاهان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-45-B.jpg

Pages