طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2147
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 لرزه نگار جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-58.jpg
2 تخته پاک کن مکنده - گره زن جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-49-a.jpg
3 یخچال جذبی C-R-32-04 جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-43.jpg
4 نهان نگاری داده در تصویر جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-59.jpg
5 شیر آب مخلوط اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-49-b.jpg
6 خودرو نقشه‌خوان جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-44.jpg
7 دستگاه غلظت سنج به روش فتومتری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-60.jpg
8 پمپ هیدرولیک جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-50-a.jpg
9 مجموعه شعر جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-45.jpg
10 سنسورهای الکتریکی مادون قرمز برای تابلوهای برق جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-61.jpg
11 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-50-b.jpg
12 بررسی امواج صوتی بر گیاه گندم جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-46.jpg
13 افق اعلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-62.jpg
14 طراحی و ساخت دستگاه پوشش‌دهی سطح به روش پاشش حرارتی جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش پژوهان ایران - پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 11-j-32.jpg
15 هم صحبت رندان جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-51-a.jpg
16 تیتراسیون خودکار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-47.jpg
17 معماری پیوستار و اعداد سهیلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-63.jpg
18 دستگاه آزمایشگاهی اندازه گیری فشار ، حجم و دما (PVT) جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش پژوهان ایران - پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 11-j-33.jpg
19 پس از شش ماه .... فروردین جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-51-b.jpg
20 فرهنگ معنوی کلاردشت جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-48.jpg

Pages