دستگاه خش گیر سی دی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1379
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
-
ماهیت: 
-
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

میر عشقی

فارسی
نام: 
پوریا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران