طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدیsort descending
121 مثلث تقاضلی و مثلث خیام پاسکال جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-b.jpg
122 شیوه مبارزه نوین با کرم خراط جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران کشاورزی - دوم PDF icon 20-J- 44.pdf
123 مدیریت کمی - کیفی سیستم‌های رودخانه - مخزن جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران عمران دانشجویی - دکتری سوم Image icon 6-j-18.jpg
124 مطالعه و مرمت ایوان غربی تخت سلیمان جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران هنر پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 18-91.jpg
125 نمادها و اسطوره های باران خواهی و باران کاهی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی - سوم PDF icon 14-j- 96.pdf
126 طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی استخراج اسانس های گیاهی با دی اکسید کربن فوق بحرانی جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 11-29.pdf
127 برنج به عنوان یک مدل در کاربرد زیست فناوری در غلات جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی تایوان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 22-e-51.pdf
128 طراحی و ساخت سامانه خمپاره 120 م.م برد توسعه یافته شدید الانفجار جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه ابتکار سوم PDF icon 26- 70.pdf
129 شناسایی و اندازه‌گیری مقادیر کم فلزات سنگین، سموم و داروها در نمونه‌های زیست محیطی به کمک روش‌های نوین استخراج جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش پژوهان ایران فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 19- 8.pdf
130 سمپاشی با تلمبه‌های کیسه‌ای نصب شده در کف کفش جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم Image icon 11-j-75.jpg
131 ساخت لیزر مولکول ازت جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران فیزیک  دانش‌آموزی دوم Image icon 7- دانش آموزی 1.jpg
132 دنباله‌های عددی در پیمانه اعداد طبیعی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران زیست جانوری پزشکی - دوم Image icon 6-j-83-b.jpg
133 اسیلوسکوپ حافظه دار – شبکه برای کمودر 64 جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی سوم Image icon 7- دانش آموزی 2 -.jpg
134 مترجم همزمان صفحات وب جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم Image icon 6-j-84-a.jpg
135 طراحی و ساخت آب بند خشک گازی جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های داخلی ایران مکانیک  پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 21- 60.pdf
136 مجموعه داستان ( از زبان من نه) جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم Image icon 16-j-79.jpg
137 دستگاه پودر رنگ پاش الکترواستاتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم Image icon 13-32.jpg
138 دستگاه شوینده سطوح افقی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-B.jpg
139 خودروی برون جاده‌ای آریا جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 10-j- 37.pdf
140 سامانه تشخیص ربات از انسان برای ویرایش متون فارسی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم PDF icon 19- 43.pdf

Pages