طرح ها

نمایش 2321 تا 2329 از 2329
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
2321 سنتز و فرموله کردن فرمون کرم سیب جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم مشترك PDF icon 11-42.pdf
 1. تبریزیان

  مهرداد
2322 تحقیقات کاربردیکنترل بیولوژیک و تلفیقی آفات باغ های سیب مشهد جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم مشترک PDF icon 11-41.pdf
 1. شجاعی

  محمود
2323 طراحی و ساخت ماشین ریشچه کار چغندرقند جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  ابتکار سوم PDF icon 11-46.pdf
2324 دستیابی به ارقام بادام دیر گل و مرغوب از طریق به نژادی جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم Image icon 9- چایچی.jpg
 1. چایچی

  سعید
2325 تکثیر و تولید انبوه قلمه های نیمه خشبی زیتون در کشور جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 12-28.pdf
 1. طلائی

  علی‌رضا
2326 ساخت گره زن بیلر جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران کشاورزی  ابتکار سوم PDF icon 10-39.pdf
 1. باباخانی

  ابوالفضل
2327 آبخوان داری جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران کشاورزی  تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 10-24.pdf
 1. کوثر

  سید آهنگ
2328 معرفی یک رقم جدید گندم بنام نیک نژاد جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران کشاورزی  تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 10-31.pdf
 1. امین

  حسین
2329 طراحی و ساخت کودپاش سانتریفوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 1- قمری ساعی.pdf

Pages