دستگاه نمونه بردار غلات و گرانول

Cereals and granule sampling probe
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خدابخشی هفشجانی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
هفشجان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Khodabakhshi Hafshejani
Gender: 
M

خدابخشی هفشجانی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
هفشجان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Khodabakhshi Hafshejani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

خدابخشی هفشجانی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
هفشجان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Khodabakhshi Hafshejani
Gender: 
M

خدابخشی هفشجانی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
هفشجان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Khodabakhshi Hafshejani
Gender: 
M