طرح ها

نمایش 2321 تا 2329 از 2329
ردیف عنوان جشنواره دورهsort ascending سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
2321 پژوهش در زمینه سلاحهای هوائی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول PDF icon 1- معاونت جهاد خودکفایی نهاجا.pdf
2322 بیضی نگار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-28.jpg
 1. کیوان‌پور

  امیرحسین
2323 ساخت دستگاه اسپارک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار دوم PDF icon 1- موسسه اسپارک.pdf
2324 خودرو نقشه‌خوان جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-44.jpg
 1. هاتفی

  اشكان
2325 سیستم کامل دریافت تصویر از ماهواره‌های هواشناسی مدارقطبی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر آزاد - Image icon 1-j-23.jpg
2326 پژوهش در شیمی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  علوم پایه تحقیق اول PDF icon 1- شفیعی - عباس.pdf
 1. شفیعی

  عباس
2327 دستگاه گردو پوست کن جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-29.jpg
 1. صفاری سامانی

  مجیدرضا
2328 طراحی و ساخت کودپاش سانتریفوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 1- قمری ساعی.pdf
2329 مجموعه شعر جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-45.jpg
 1. یعقوبی

  زهرا

Pages