طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2330
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 نمایشگر اعداد فارسی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-37-b.jpg
 1. اخضری

  راضیه
 2. میرآقایی

  حلیمه‌السادات
2 بررسی ساختاری معماری (گرافیکی) حروف منفصل فارسی و یافتن قواعد طراحی حروف جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش پژوهان ایران - پژوهش‌های کاربردی اول Image icon 11-j-24.jpg
 1. دلخوشیان

  مجتبی
3 بررسی عصاره‌های گیاهی بر علیه آفات زنجره خرما جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-a.jpg
 1. سیلانی

  محمدرضا
 2. جوادی

  سید مرتضی
4 تصویر سازی (صفحه آرایی) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-56.jpg
 1. خائف

  رودابه
5 ساخت گرایی در ریاضی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-38-A.jpg
 1. کلامی

  سید مصطفی
6 کاهش رشد و تولید افلاتوکسین به وسیله عصاره هوفاریقون جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-b.jpg
7 کاوشگر 3 جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-57.jpg
8 لوله جمع شونده جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-38-B.jpg
 1. مساحی

  ارسلان
9 نرم‌افزار حل مسائل و اثبات قضایای هندسی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-a.jpg
10 لرزه نگار جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-58.jpg
 1. والی

  امین
11 نهان نگاری داده در تصویر جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-59.jpg
12 دستگاه جمع آوری اطلاعات و کنترل و نرم‌افزار آریا جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-A.jpg
 1. قضایی

  پژمان
13 مثلث تقاضلی و مثلث خیام پاسکال جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-b.jpg
14 دستگاه غلظت سنج به روش فتومتری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-60.jpg
15 دستگاه شوینده سطوح افقی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-B.jpg
16 شیر قطع کننده خودکار آب جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-55.jpg
 1. آذری

  پریسا
17 سنسورهای الکتریکی مادون قرمز برای تابلوهای برق جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-61.jpg
 1. صالح

  محمد جعفر
18 ترجمه شعر جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-40-A.jpg
19 بررسی و کشف اثرات عروس سنگ مهریزی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-b.jpg
20 افق اعلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-62.jpg
 1. رضوی کشمیری

  سید علی

Pages