طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2323
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 بررسی ساختاری معماری (گرافیکی) حروف منفصل فارسی و یافتن قواعد طراحی حروف جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش پژوهان ایران - پژوهش‌های کاربردی اول Image icon 11-j-24.jpg
 1. دلخوشیان

  مجتبی
2 پمپ هیدرولیک جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-50-a.jpg
 1. فقیه

  مهدی
3 مجموعه شعر جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-45.jpg
 1. یعقوبی

  زهرا
4 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-50-b.jpg
5 بررسی امواج صوتی بر گیاه گندم جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-46.jpg
 1. سعادت

  محمدرضا
 2. سلطانی

  مهدی
6 هم صحبت رندان جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-51-a.jpg
 1. سادات‌شریقی

  سید فرشید
7 تیتراسیون خودکار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-47.jpg
 1. مشیدی

  حمید‌رضا
8 اولین نرم افزار مدل سازی مولکولی برای جاوامول جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-60-b.jpg
 1. بابادی

  مهرتاش
9 ساخت دستگاه قوس الکتریکی و مولکول و روغن فلورن دار جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-61-a.jpg
10 پس از شش ماه .... فروردین جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-51-b.jpg
 1. رضایی قمی

  حمیده
11 فرهنگ معنوی کلاردشت جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-48.jpg
 1. نقوی

  محمد
 2. علایی

  یوسف
 3. سام دلیری

  زین‌العابدین
12 تسریع ارسال تصویر در خطوط تلفن ایران جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-61-b.jpg
13 عشق کاغذی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-52-a.jpg
 1. رستمی

  پگاه
14 همزن مغناطیسی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-49.jpg
 1. حسن‌پور

  آرمان
 2. عاشری

  بهداد
15 ربات بالارونده از سطح شیبدار جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-62.jpg
 1. ذوالفقاری

  محمدحسین
 2. ترابی

  مهران
 3. همتی

  امید
 4. صالحیان

  حسین
16 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره بابونه (رومی) جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-52-b.jpg
17 فیل و فنجان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-37-A.jpg
 1. بحرینی

  یلدا
18 ایزوله کردن پول جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-48.jpg
19 بررسی عصاره‌های گیاهی بر علیه آفات زنجره خرما جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-a.jpg
 1. سیلانی

  محمدرضا
 2. جوادی

  سید مرتضی
20 نمایشگر اعداد فارسی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-37-b.jpg
 1. اخضری

  راضیه
 2. میرآقایی

  حلیمه‌السادات

Pages