طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2292
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 سیستم ردیاب صدا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-25.jpg
2 گلدان خودکفا جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-54.jpg
 1. کافی

  جواد
 2. براتی

  علیرضا
3 بررسی و کشف اثرات عروس سنگ مهریزی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-b.jpg
4 نرم‌افزار انجام سریع کارها جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-40-B.jpg
 1. غلامی

  امید
5 ماکت چرخبال جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-26.jpg
 1. رزاقی

  حمید‌رضا
6 نوارکن شیشه ای جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-55.jpg
 1. پایان

  سعید
7 اسکنر سه بعدی (3-D Scaner) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-a.jpg
8 کتابخانه الکترونیکی تحت شبکه جهانی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-41-A.jpg
 1. شاملو

  مهدی
9 دستگاه تراش مداد جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-27.jpg
 1. افضلی‌فر

  پیروز افضلی‌فر
10 تصویر سازی (صفحه آرایی) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-56.jpg
 1. خائف

  رودابه
11 کاست مبدل واکمن به رادیو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-b.jpg
 1. شجاعی

  علی اصغر
12 کنترلر ماشین تزریق پلاستیک جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-41-B.jpg
 1. کتابدار

  حمید
13 بیضی نگار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-28.jpg
 1. کیوان‌پور

  امیرحسین
14 کاوشگر 3 جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-57.jpg
15 اسکن مافوق صوت جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-54-a.jpg
 1. نیکویی

  محمد علی
16 مینی اسیلوسکوپ جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-42-B.jpg
 1. ثابتی

  احمد
17 دستگاه گردو پوست کن جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-29.jpg
 1. صفاری سامانی

  مجیدرضا
18 لرزه نگار جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-58.jpg
 1. والی

  امین
19 محاسبه دترمینان های مربع خیام – پاسکال و شمارش مسیرهای نامتقاطع جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-52.jpg
 1. عابدی

  مجید
20 مجموعه طرح‌های ابتکاری جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-42-B.jpg
 1. حضرتی

  حسن

Pages