طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2372
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 دستگاه سامان فاروئر (MFS) جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-31.jpg
2 دستگاه غلظت سنج به روش فتومتری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-60.jpg
3 شعری که زندگی است جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-55-a.jpg
 1. شکری

  مریم
4 اصلاح آنزیومتروپی در عینک جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-43-B.jpg
5 دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-32.jpg
 1. تراکمه سامانی

  آیت‌الله
6 سنسورهای الکتریکی مادون قرمز برای تابلوهای برق جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-61.jpg
 1. صالح

  محمد جعفر
7 تولید بیوپلاستیک جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-55-b.jpg
 1. درویزه

  فاطمه
 2. فرهور

  سعیده
8 قالبی جدید در نویسندگی با نام داستان ادبی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-44-A.jpg
9 رمز نگار نوید جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-33.jpg
 1. اخوت

  مسعود
10 افق اعلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-62.jpg
 1. رضوی کشمیری

  سید علی
11 مجموعه شعر انتظار جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-56-a.jpg
 1. بهمنی

  ام لیلا
12 حدس‌هایی نو در مثلث خیام - پاسکال جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-44-B.jpg
13 ردیاب جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-34.jpg
 1. احمدی

  الهام احمدی
 2. قاسم پور

  صالحه
14 معماری پیوستار و اعداد سهیلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-63.jpg
 1. کاظمی

  محمد جواد
15 مبارزه میکروبی با آفت پسیل پسته بوسیله قارچ جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-56-b.jpg
16 نقشه خوان قالی کامپیوتری جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-45-A.jpg
17 نظریه دلتا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-35.jpg
 1. نوری

  مجتبی
18 اثر مایه پنیر بر ترمیم زخم جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-64.jpg
19 بارسنج الکترو استاتیکی ( طرحی برای اندازه گیری بار) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-57-a.jpg
 1. خادمی

  علی
 2. نجابت

  علی اصغر
 3. هاشمی

  سید محمد
 4. راسخ

  محمد
20 جداسازی و شناسایی مواد موجود در گیاهان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-45-B.jpg
 1. سیلانی

  محمد‌رضا

Pages