طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2372
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 مطالعه تطبیقی منابع اسلامی در تاریخ قرون وسطی اسپانیا جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روان شناسی - دوم
 1. صادقی

  میلاد
2 پایروسکانس : ابزاری برای تحلیل تسلسلی DNA جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج آمريکا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
 1. رونقی

  مصطفی
3 ساختار و عملکرد کروماتین در یوکاریوتها جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی بلغارستان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده اول
 1. تسانوف

  رومن
4 افزایش جذب آب در بیابان با استفاده از کلوئید نانو رس جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران فناوری نانو - سوم
 1. طاهری

  سید علی
 2. رضوی

  سید محمد
 3. هزاری

  عرفان
5 نمونه دستگاه تصفیه پساب خانگی بر مبنای اپیگلوت جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم
 1. ارفع الرفیعی

  امیرحسین
6 استراتژی داروی دوگانه در مبارزه با سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 ایرانیان مقیم خارج تايوان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
 1. حکیم‌الهی

  غلامحسین
7 پراکندگی معکوس یک بعدی و مسئله طیفی جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی آمریکا علوم پایه برگزیده دوم
 1. رام

  الکساندر
8 توسعه مدل نقص نقطه برای پیش بینی خوردگی موضعی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی آمریکا فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول
 1. مکدونالد

  دیجبی
9 تماشاخانه همراه (کوله شب بازی) جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران هنر - دوم
10 نمونه محفظه مه کشت خودکار جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم
 1. پاپی

  پارسا
11 بررسی قابلیت اعتبار و نظارت بر ساختارهای بارگیری دینامیک جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های خارجی هند علوم پایه برگزیده سوم
12 همکاری روش‌های مولکولی و سیتوژنتیک در اپیدمیولوژی و ارزیابی خطر سرطان و پیشگیری از آن جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 ایرانیان مقیم خارج هلند زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
 1. دَررودی

  فیروز
13 ایمنی شناسی پیوند و ژنتیک ایمنی جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی هند زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده دوم
 1. مهرا

  ناریندر
14 فرمول‌های صریح در نظریه اعداد جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی بوسنی علوم پایه برگزیده دوم
15 توانمند‌سازی افراد نابینا با استفاده از بینایی ماشین جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران هوش مصنوعی - سوم
 1. رنگ ساز

  سینا
 2. راستین

  طاها
16 نمونه دستگاه سوخت‌رسانی تبخیری جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم
 1. احمدی

  پدرام
17 مسمومیت کلیه ناشی از جنتامایسین در موشها و تنظیم آن توسط داروها جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های خارجی سودان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده سوم
 1. علی

  بدرالدین
18 لغو انتشار خود به خود از طریق تاثیرگذاری کوانتومی جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی چین علوم پایه برگزیده دوم
 1. ژو

  شی یائو
19 مبانی علمی سنتز کاتالیزورهای بسیار کارآمد جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی بلغارستان فناوری‌های شیمیایی برگزیده دوم
 1. کلیسورسکی

  دیمیتار
20 تولید تله‌های زیست سازگار نوین به‌منظور حذف آفت پوره زنجره خرما جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم
 1. مسعودنیا

  ام البنین

Pages