طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2323
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 برنامه بهسازی برنج جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی هند کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده دوم
 1. خوش

  گوردو
2 اصلاح سطح و اتصال عرضی الاستومرها با استفاده از تابش دهی با باریکه الکترونی جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های خارجی هند فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول
 1. بهومیک

  آنیل
3 توصیف، تشخیص و ژنومیک مقایسه‌ای و عملکردی سفید بالک انتقال دهنده ژمینوویروس‌های آلوده کننده دانه‌های حبوبات، پنبه و گوجه فرنگی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی هند کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده سوم
 1. مالاتی

  واراگور گانسان
4 سنتز ، آماده سازی و مشخصات لایه های غشایی نانو و مدل‌ سازی مولکولی و تفکیک مخلوط سیالات جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج آمريکا فناوری‌های شیمیایی _ اول
 1. سهیمی

  محمد
5 حرکت دودی مایعات غیرنیوتنی جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی پاکستان مکانیک برگزیده سوم
 1. حیات

  تصور
6 آنتی ژن ترکیبی جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های خارجی مالزی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده دوم
 1. نوردین

  رحمه
7 تجزیه و پاکسازی پلیمرها جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی هند فناوری‌های شیمیایی برگزیده سوم
 1. سینگ

  راجپال
8 توضیح مکانیزم مولکولی سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج آمريکا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ دوم
 1. شیخ عطار

  رامین
9 توسعه و بهبود روشهای الکتروشیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی چین فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول
 1. دانگ

  شاوجون
10 توسعه ابزارهای سریع برای تجزیه روغنها و چربیها (محصولات روغن نخل) جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی مالزی فناوری‌های شیمیایی برگزیده سوم
 1. بن چی من

  یاکوب
11 سنتز، ساختار و خواص نانولوله های کربن یک جداره و دو جداره جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی چین مواد،متالورژی و انرژی‌های نو برگزیده سوم
 1. چنگ

  هویمینگ
12 مکانیزمهای اختلال چربی در مقاومت انسولین جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج کانادا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ دوم
 1. عادلی

  خسرو
13 شناسایی و جلوگیری از سرطان کبد در سیاهان آفریقا جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی آفریقای جنوبی علوم پزشکی برگزیده اول
 1. کیو

  میکائیل
14 کسب دانش فنی ارسال و بازگشت کپسول زیستی حامل میمون به فضا جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول
15 توسعه پایدار صنایع روغن نخل از طریق سیستم تصفیه مبتنی بر غشاء جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی مالزی فناوری‌های شیمیایی برگزیده سوم
 1. احمد

  عبدالطیف
16 پایروسکانس : ابزاری برای تحلیل تسلسلی DNA جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج آمريکا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
 1. رونقی

  مصطفی
17 کمبود سیترولاین در سوخت و ساز تومورها جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی انگلستان علوم پزشکی برگزیده دوم
 1. ویتلی

  دنیس
18 استراتژی داروی دوگانه در مبارزه با سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 ایرانیان مقیم خارج تايوان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
 1. حکیم‌الهی

  غلامحسین
19 دستاوردهای نوین در تارهای نوری و الکترونیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی هند علوم پایه برگزیده دوم
 1. قاتک

  آجوی
20 همکاری روش‌های مولکولی و سیتوژنتیک در اپیدمیولوژی و ارزیابی خطر سرطان و پیشگیری از آن جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 ایرانیان مقیم خارج هلند زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
 1. دَررودی

  فیروز

Pages