حرکت دودی مایعات غیرنیوتنی

Peristalsis of non – Newtonian fluids
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1382
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
پاکستان
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

حیات

فارسی
نام: 
تصور
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Tasawar
Last Name: 
Hayat
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
17
Year: 
2004
Section: 
Foreign
Country: 
Pakistan
Field: 
Mechanics
Category: 
Winner
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

حیات

فارسی
نام: 
تصور
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Tasawar
Last Name: 
Hayat
Gender: 
M