کسب دانش فنی طراحی و ساخت موتور دیزل 1350 اسب بخار

Design and Manufacture of Heavy Duty Diesel Engine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نمازی

فارسی
نام: 
مهندس مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
mostafa
Last Name: 
Namazi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
iran
Field: 
Mechanics
Rank: 
first
Eng part: