پلتفرم تحلیل بدافزار بیت بان

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

محمد زاده لاجوردی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
amir
Last Name: 
lajevardi
Gender: 
M

گوران اوریمی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
amir
Last Name: 
goran
Gender: 
M

محمودیان دهکردی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
mostafa
Last Name: 
mahmodian
Gender: 
M

باقری

فارسی
نام: 
رامتین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
ramtin
Last Name: 
bagheri
Gender: 
M
همکاران: 
دکتر امیر محمد زاده لاجوردی امیر گوران اوریمی مصطفی محمودیان دهکردی رامتین باقری
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2018
Country: 
iran