محمد زاده لاجوردی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
amir
Last Name: 
lajevardi
Gender: 
M