نوبگی در تلاطم برگرزو نظریه آماری کاردر- پاریزی- ژانگ

Intermittency in Burgers turbulence and Kardar-Parisi-Zhang statistical model
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1384
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بهرامی نسب

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
لندن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Bahraminasab
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
7
Year: 
2005
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

بهرامی نسب

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
لندن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Bahraminasab
Gender: 
M