نحوه تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم اعصاب شناختی
ماهیت: 
علوم اعصاب شناختی
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

قویدل

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
amir hossin
Last Name: 
Ghavidel
Gender: 
M

واقف

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
mahdi
Last Name: 
Vaghef
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
third