مقایسه ناشنوایی ناشی از بی توجهی در هنگام کار با تلفن و رایانه همراه

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم اعصاب شناختی
ماهیت: 
علوم اعصاب شناختی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حاتمی

فارسی
نام: 
غزل
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Ghazal
Last Name: 
Hatami
Gender: 
F

شعبانی

فارسی
نام: 
سارا
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Sara
Last Name: 
Shabani
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
second