مدل سازی گیاهان زراعی و کاربردهای آن

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سلطانی

فارسی
نام: 
افشین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
afshin
Last Name: 
soltani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2019