مجموعه چند طرح از شرکت فرآیندهای گیاهی : پایلوت نشاسته سیب زمینی و برنج، نشاسته قلیایی، نشاسته اکسید شده

Several projects from Plant Processes Company
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع شیمیایی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

میزبان

فارسی
نام: 
پیروز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Pirooz
Last Name: 
Mizban
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Chemical Technologies
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

میزبان

فارسی
نام: 
پیروز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Pirooz
Last Name: 
Mizban
Gender: 
M