طراحی و ساخت متامتریال با استفاده از نانوکامپوزیت برای استفاده در تولید انرژی

Design and fabrication of metamaterial nanocomposite for energy harvesting application
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد،متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کشاورز هدایتی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
بومهن
سهم مشارکت: 
80
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Keshavarz Hedayati
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

کشاورز هدایتی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
بومهن
سهم مشارکت: 
80
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Keshavarz Hedayati
Gender: 
M