طراحی و ساخت ربات انسان نما

Designing and manufacturing a humanoid robot
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1386
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

هاشمی نجف آبادی

فارسی
نام: 
سیدوحید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
42
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Seyed Vahid
Last Name: 
Hasheni najafabadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
9
Year: 
2007
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

هاشمی نجف آبادی

فارسی
نام: 
سیدوحید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
42
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Seyed Vahid
Last Name: 
Hasheni najafabadi
Gender: 
M