طراحی و ساخت دستگاه مقابله با سرمازدگی درختان در باغهای کوچک

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
کشاورزی و منابع طبیعی
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

سراج

فارسی
نام: 
پارمیدا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Parmida
Last Name: 
Seraj
Gender: 
F

علی محمدی

فارسی
نام: 
ریحانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Reyhaneh
Last Name: 
Alimohamadi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
second