طراحی و ساخت خودروی خورشیدی دونفره

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزي
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
مكاترونيك
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

لطفی هرگلان

فارسی
نام: 
هادی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربايجان شرقي
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
25
English
Name: 
hadi
Last Name: 
lotfi
Gender: 
M

لطفی هرگلان

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربايجان شرقي
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
25
English
Name: 
mohamadreza
Last Name: 
lotfi
Gender: 
M

لطفی هرگلان

فارسی
نام: 
بهزاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربايجان شرقي
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
25
English
Name: 
behzad
Last Name: 
lotfi
Gender: 
M

یاسین زاده ینگجه

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربايجان شرقي
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
25
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
yasinzadeh
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2019
Country: 
Iran
Rank: 
Third