یاسین زاده ینگجه

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربايجان شرقي
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
25
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
yasinzadeh
Gender: 
M