طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانوالیاف

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
کشاورزی و منابع طبیعی
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

اظهری

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
آذربایجان غربی- سلماس
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
fatemeh
Last Name: 
Azhari
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
second