طراحی و ساخت میکسر ستلر

Design and manufacturing mixer settler
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1384
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرزی های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فرهادی

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی فرآوری مواد معدنی
English
Name: 
Amir hossein
Last Name: 
Farhadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
7
Year: 
2005
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

فرهادی

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی فرآوری مواد معدنی
English
Name: 
Amir hossein
Last Name: 
Farhadi
Gender: 
M