طراحی و ساخت کوره تولید خاکستر پوسته برنج

Design and construction of furnace for rice husk ash production
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1387
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مهدی خانی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قزوين
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Mehdikhani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
10
Year: 
2008
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Civil Engineering
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

مهدی خانی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قزوين
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Mehdikhani
Gender: 
M