مهدی خانی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قزوين
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Mehdikhani
Gender: 
M