طراحی و ساخت کوره آزمایشگاهی مادون قرمز با نرخ گرمایشی بالا

Design and fabrication of laboratory infrared furnace with high heating rate
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرزی های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

گنجه

فارسی
نام: 
اسماعیل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Esmail
Last Name: 
Ganjeh
Gender: 
M

صمدی مقدم

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Samadi Moghadam
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

گنجه

فارسی
نام: 
اسماعیل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Esmail
Last Name: 
Ganjeh
Gender: 
M

صمدی مقدم

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Samadi Moghadam
Gender: 
M