شناسایی چهره با مدل مخفی مارکف (HMM)

Face detection and recognition using Hidden Markov Model (HMM)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1385
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نادری

فارسی
نام: 
شقایق
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
English
Name: 
Shaghayegh
Last Name: 
Naderi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
8
Year: 
2006
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نادری

فارسی
نام: 
شقایق
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
English
Name: 
Shaghayegh
Last Name: 
Naderi
Gender: 
F