سیستم‌های اسکنر گاما (سی تی اسکن گامای سه بعدی صنعتی "نسل اول" ، ضخامت‌سنج و ارتفاع‌سنج آنلاین)

Gamma scanners systems (3D gamma scans, thickness gauge, online level gauge)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1389
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قلی پور پیوندی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Gholipour payvandi
Gender: 
M

اسلامی راد

فارسی
نام: 
سیده زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Seyede Zahra
Last Name: 
Eslamirad
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
12
Year: 
2010
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

قلی پور پیوندی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Gholipour payvandi
Gender: 
M

اسلامی راد

فارسی
نام: 
سیده زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Seyede Zahra
Last Name: 
Eslamirad
Gender: 
F