ساخت نمونه آزمایشگاهی بررسی چسبندگی آرولیوم پای سوسری

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1394
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فیزیک و نجوم
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

افشار

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران

حسن‌زاده

فارسی
نام: 
شقایق
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران