دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی و تغییر ترشوندگی به روش قطره‌ای

Interfacial tension and wettability alteration measurement using pendant drop method
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

زین‌العابدینی هزاوه

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Zeinolabedini Hezaveh
Gender: 
M

پارسایی

فارسی
نام: 
فواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Foad
Last Name: 
Parsaee
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

زین‌العابدینی هزاوه

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Zeinolabedini Hezaveh
Gender: 
M

پارسایی

فارسی
نام: 
فواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Foad
Last Name: 
Parsaee
Gender: 
M