دستگاه اتوماتیک تولید گز آردی

Automatic Gaz (Persian nougat) processing machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1385
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ترک زاده اصفهانی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Torkzadeh Esfahani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
8
Year: 
2006
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

ترک زاده اصفهانی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Torkzadeh Esfahani
Gender: 
M