تولید نیمه صنعتی سولفوریل کلراید

Pilot plant for production of Sulfuryl chloride
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1383
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طباطبائی قمی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Tabatabaei Ghomi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
18
Year: 
2005
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

طباطبائی قمی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Tabatabaei Ghomi
Gender: 
M