بررسی پروتکل های SSL و ایجاد یک سایت وب امن با استفاده از آن

Investigation of SSL protocol and its application in establishing a secure web site
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شهابی نژاد

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
كرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
گرایش: 
نرم افزار
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Shahabinejad
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
4
Year: 
2002
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
BSc Student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

شهابی نژاد

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
كرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
گرایش: 
نرم افزار
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Shahabinejad
Gender: 
F