ساخت غلطکهای نوردی به روش گریز از مرکز و طرح استفاده از مازوت به جای کک در کوره بلند

Projects: 1- Making rolling rollers by centrifugal method 2- Use Mazut instead of Coke in long furnace
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 متالورژی و مواد
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

غفاری

فارسی
نام: 
منوچهر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Manochehr
Last Name: 
Ghaffari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Materials and Metallurgy
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

غفاری

فارسی
نام: 
منوچهر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Manochehr
Last Name: 
Ghaffari
Gender: 
M