سوئیچ تلفنی ترکیبی نسل جدید با قابلیت ارتباط با شبکه‌های IP

IP based hybrid telecom switch
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مرآت

فارسی
نام: 
انوشیروان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
Anooshiravan
Last Name: 
Merat
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

مرآت

فارسی
نام: 
انوشیروان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
Anooshiravan
Last Name: 
Merat
Gender: 
M