طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیتsort descending رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 ساخت گرایی در ریاضی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-38-A.jpg
162 نقاشی با رنگ و روغن جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 13-j- 98.pdf
163 مطالعه ترجیح کلی اسیدهای آمینه در پروتئین های پریونی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران زیست جانوری پزشکی - اول Image icon 6-j-62.jpg
164 نمایشنامه و داستان تن های تنها جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 15-j- 89.pdf
165 شبیه سازی فوتبال دو بعدی Luxrum جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران روباتیک - اول PDF icon 13-j- 66.pdf
166 چرخ عمق سنج و کنترل عمق جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم Image icon 7-j-59.jpg
167 دستگاه جدید تصفیه فاضلاب بر اساس انجام همزمان لخته‌سازی و شناورسازی الکتریکی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران شیمی - سوم PDF icon 18-j- 53.pdf
168 ده لت انتزاعی ( کلونی ) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-50.jpg
169 تصویر سه بعدی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 14-j- 105.pdf
170 مجموعه شعر: سایه ماه جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 9-j- 85.pdf
171 برجسته نویس نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی - اول Image icon 7-j-27.jpg
172 روش‌های تولیدبخشی از اعداد دولایه ای جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش آموزی ایران ریاضی - سوم PDF icon 17-j- 49.pdf
173 مطالعه مکانیسم دارویی داروهای ضد افسردگی و پیشنهاد یک ساختار دارویی جدید جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - سوم Image icon 12-j-71.jpg
174 دستگاه موم دوز نیمه اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - اول PDF icon 9-j- 53.pdf
175 نرم‌افزار حل مسائل و اثبات قضایای هندسی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-a.jpg
176 طراحی و ساخت قطعه قابل حمل برای تشخیص و هشدار پایان انواع ژل الکتروفورز جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران علوم زیستی - سوم PDF icon 20-J- 47.pdf
177 ساخت پلاستیک زیست تخریب پذیر جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران شیمی - سوم PDF icon 14-j- 83.pdf
178 برانکارد نظامی جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - سوم Image icon 11-j-74.jpg
179 گیاه مصنوعی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران زیست جانوری پزشکی - دوم Image icon 6-j-83-a.jpg
180 آوادون (کنکاشی در ادبیات و فرهنگ شهرستان رابر) جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم Image icon 16-j-77.jpg

Pages