طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2323
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 موتورهای خطی تک فاز جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-52.jpg
 1. کاظمی

  محمد
 2. کاظمی

  مصطفی
2 شیر قطع کننده خودکار آب جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-55.jpg
 1. آذری

  پریسا
3 دستگاه شوینده سطوح افقی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-B.jpg
4 بررسی تغییرات اکولوژی دریاچه شورابیل جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران زیست شناسی - - Image icon 1-j-24.jpg
5 دستگاه شش کاره جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 2-j-29-A.jpg
6 آزمایشگاه مجازی اینترنتی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-53.jpg
7 الگوریتمهای گراف جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-a.jpg
 1. محضرنیا

  هادی
 2. امینی

  پویان
 3. سیدی

  سید امین
8 ترجمه شعر جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-40-A.jpg
9 سیستم ردیاب صدا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-25.jpg
10 مته سوارخ چهارگوش جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 2-j-29-B.jpg
 1. سازگار

  مهدی
11 گلدان خودکفا جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-54.jpg
 1. کافی

  جواد
 2. براتی

  علیرضا
12 بررسی و کشف اثرات عروس سنگ مهریزی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-b.jpg
13 نرم‌افزار انجام سریع کارها جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-40-B.jpg
 1. غلامی

  امید
14 ماکت چرخبال جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-26.jpg
 1. رزاقی

  حمید‌رضا
15 نوارکن شیشه ای جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-55.jpg
 1. پایان

  سعید
16 اسکنر سه بعدی (3-D Scaner) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-a.jpg
17 کتابخانه الکترونیکی تحت شبکه جهانی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-41-A.jpg
 1. شاملو

  مهدی
18 دستگاه تراش مداد جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-27.jpg
 1. افضلی‌فر

  پیروز افضلی‌فر
19 تصویر سازی (صفحه آرایی) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-56.jpg
 1. خائف

  رودابه
20 کاست مبدل واکمن به رادیو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-b.jpg
 1. شجاعی

  علی اصغر

Pages