طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2292
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 محاسبه دترمینان های مربع خیام – پاسکال و شمارش مسیرهای نامتقاطع جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-52.jpg
 1. عابدی

  مجید
2 مجموعه طرح‌های ابتکاری جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-42-B.jpg
 1. حضرتی

  حسن
3 دستگاه گردو پوست کن جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-29.jpg
 1. صفاری سامانی

  مجیدرضا
4 لرزه نگار جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-58.jpg
 1. والی

  امین
5 افزایش سیستمهای امنیتی بانکهای ایران جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-54-b.jpg
 1. صمدی

  مهدی
6 نورون (Neuron) جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-43-A.jpg
 1. تمجیدی

  مزدك
7 میکرو ربات 2 جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 3-j-33-b.jpg
 1. آهنی

  فرهود
8 بررسی و مقایسه خودپنداری دانش‌اموزان عادی و تیزهوش شهر کرد جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-30.jpg
 1. رحمتی

  نرجس
 2. فاضل

  الهه
 3. جعفری

  مرضیه
9 نهان نگاری داده در تصویر جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-59.jpg
10 شعری که زندگی است جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-55-a.jpg
 1. شکری

  مریم
11 اصلاح آنزیومتروپی در عینک جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-43-B.jpg
12 دستگاه سامان فاروئر (MFS) جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-31.jpg
13 دستگاه غلظت سنج به روش فتومتری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-60.jpg
14 تولید بیوپلاستیک جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-55-b.jpg
 1. درویزه

  فاطمه
 2. فرهور

  سعیده
15 قالبی جدید در نویسندگی با نام داستان ادبی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-44-A.jpg
16 دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-32.jpg
 1. تراکمه سامانی

  آیت‌الله
17 سنسورهای الکتریکی مادون قرمز برای تابلوهای برق جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-61.jpg
 1. صالح

  محمد جعفر
18 افق اعلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-62.jpg
 1. رضوی کشمیری

  سید علی
19 مجموعه شعر انتظار جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-56-a.jpg
 1. بهمنی

  ام لیلا
20 حدس‌هایی نو در مثلث خیام - پاسکال جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-44-B.jpg

Pages