طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2372
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 مطالعه عملکرد پروتئین‌ها با استفاده از روش اسپکترومتری جرمی و پروتومیکس جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی آمريکا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی - PDF icon 32- 18.pdf
 1. یتس

  جان
2 طراحی و ساخت هفت مکانیزم برای رباتهای دست مکانیکی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق - مکانیک آزاد - Image icon 1-j-22.jpg
 1. بیات

  كوروش
3 پمپ هیدرولیک جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-50-a.jpg
 1. فقیه

  مهدی
4 مجموعه شعر جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-45.jpg
 1. یعقوبی

  زهرا
5 درک پاتوبیولوژی آسم و اختلالات مرتبط جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی انگلستان علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی - PDF icon 32- 19.pdf ایمونوفارماکولوژی
 1. هولگیت

  استفان
6 سیستم کامل دریافت تصویر از ماهواره‌های هواشناسی مدارقطبی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر آزاد - Image icon 1-j-23.jpg
7 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-50-b.jpg
8 بررسی امواج صوتی بر گیاه گندم جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-46.jpg
 1. سعادت

  محمدرضا
 2. سلطانی

  مهدی
9 اولین نرم افزار مدل سازی مولکولی برای جاوامول جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-60-b.jpg
 1. بابادی

  مهرتاش
10 طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت‌دار به منظور استفاده در کاتالیست‌ها، سنسورها و محیط زیست جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی چین مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های کاربردی - PDF icon 32- 20.pdf
 1. ژائو

  دانگ یوآن
11 هم صحبت رندان جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-51-a.jpg
 1. سادات‌شریقی

  سید فرشید
12 تیتراسیون خودکار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-47.jpg
 1. مشیدی

  حمید‌رضا
13 ساخت دستگاه قوس الکتریکی و مولکول و روغن فلورن دار جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-61-a.jpg
14 سامانه تصویربرداری پشرفته ترکیبی PET/MRI جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح‌های خارجی سوئیس برق و کامپيوتر طرح‌های توسعه‌ای - PDF icon 32- 21.pdf فیزیک پزشکی
 1. زایدی

  حبیب
15 پس از شش ماه .... فروردین جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-51-b.jpg
 1. رضایی قمی

  حمیده
16 فرهنگ معنوی کلاردشت جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-48.jpg
 1. نقوی

  محمد
 2. علایی

  یوسف
 3. سام دلیری

  زین‌العابدین
17 تسریع ارسال تصویر در خطوط تلفن ایران جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-61-b.jpg
18 زیست شناسی و طب فشارهای روحی و اختلالات مربوط جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح‌های خارجی یونان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی طرح‌های توسعه‌ای - PDF icon 32- 22.pdf پزشکی بالینی
 1. کروسوس

  جورج
19 عشق کاغذی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-52-a.jpg
 1. رستمی

  پگاه
20 همزن مغناطیسی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-49.jpg
 1. حسن‌پور

  آرمان
 2. عاشری

  بهداد

Pages