طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2330
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 اثر مایه پنیر بر ترمیم زخم جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-64.jpg
2 مته سوارخ چهارگوش جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 2-j-29-B.jpg
 1. سازگار

  مهدی
3 بارسنج الکترو استاتیکی ( طرحی برای اندازه گیری بار) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-57-a.jpg
 1. خادمی

  علی
 2. نجابت

  علی اصغر
 3. هاشمی

  سید محمد
 4. راسخ

  محمد
4 جداسازی و شناسایی مواد موجود در گیاهان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-45-B.jpg
 1. سیلانی

  محمد‌رضا
5 نظریه دلتا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-35.jpg
 1. نوری

  مجتبی
6 دربان خودرو جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-65.jpg
7 بررسی اثر ضد میکروبی سه گون زرشک ایران بر باکتریها جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-57-b.jpg
 1. تابشفر

  حمیده
8 مرگ پایان کبوتر نیست جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-46-A.jpg
9 مردم شناسی تایباد جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-36.jpg
 1. مودودی

  الهام
 2. مودودی

  مژگان
 3. موذن

  مهری
 4. موذن

  نسرین
10 موتور خطی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-66.jpg
 1. شهسواری

  بهروز
 2. مهدیان

  احسان
 3. ژند

  سپهر
11 آینه سبقت جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-58-a.jpg
 1. ایرانمنش

  مرتضی
12 پارکومتر جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-46-B.jpg
 1. هاشمی

  سید محمد
 2. کدخدایی

  احسان
13 دستگاه گلچین زعفران جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-37.jpg
 1. رادمرد

  حسین
14 نرم افزار شبیه سازی میدان الکتریکی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-38.jpg
15 مجموعه اشعار (من هنوز غزل فروشم ) و (مرثیه ای برای دلم ) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-67.jpg
 1. بابوئی

  جواد
16 کفش نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-58-b.jpg
 1. آخوندی

  محمد مهدی
17 دستگاه خش گیر سی دی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-47.jpg
 1. میر عشقی

  پوریا
18 نور سنجی ستارگان جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-39.jpg
19 اتوماسیون اداری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-68.jpg
20 مجموعه طرحهای ابتکاری خودرو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-59-a.jpg
 1. جهانگیری

  محمد مهدی
 2. نصرتی

  عین‌الله

Pages