کزازی

فارسی
نام: 
میرجلال‌الدین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
البرز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ادبیات فارسی
English
Name: 
Mir jalaludin
Last Name: 
Kazzazi
Gender: 
M