کدخداپور

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Javad
Last Name: 
Kadkhodapour
Gender: 
M