فامیل سماواتی

فارسی
نام: 
فرامرز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضی کاربردی
English
Name: 
Faramarz
Last Name: 
Famil Samavati
Gender: 
M