ستارزاده

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
20
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
behnam
Last Name: 
satarzadeh
Gender: 
M