ارشدی

فارسی
نام: 
مهدخت
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کاشان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mahdokht
Last Name: 
Arshadi
Gender: 
F