کنترل کننده دیجیتال مغناطیسی

Comprehensive digital master switch
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ترابیان اصفهانی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
قدرت
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Torabian Esfahani
Gender: 
M

سدری

فارسی
نام: 
نوید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
قدرت
English
Name: 
Navid
Last Name: 
Sedri
Gender: 
M
همکاران: 
شرکت آژمان صنعت پژوهان نامدار اسپادانا
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

ترابیان اصفهانی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
قدرت
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Torabian Esfahani
Gender: 
M

سدری

فارسی
نام: 
نوید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
قدرت
English
Name: 
Navid
Last Name: 
Sedri
Gender: 
M
Collaborators: 
Azhman Sanat Co.