کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ ژرم پلاسم درختان میوه کشورهای در حال توسعه

Use of biotechnology for preserving rare fruit germplasm from developing countries
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
اسپانیا
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

گومز

فارسی
نام: 
پدرو مارتینز
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Perdo Martinez
Last Name: 
Gomez
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Foreign
Country: 
Spain
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

گومز

فارسی
نام: 
پدرو مارتینز
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Perdo Martinez
Last Name: 
Gomez
Gender: 
M